Sme odborníci na Google reklamu

Dizajn bez názvu (2)
Naša práca

Zameriavame sa na ziskovosť a rast

Google Ads - mesačná optimalizácia a správa kampaní

Kampane optimalizujeme, aby vytvárali zisk a priniesli čo najviac predajov, alebo dopytov pre Vaše podnikanie.

Analytika v Google ads aj v Google Analytics

Priebežne analyzujeme výsledky, na zakláde ktorých potom vieme nastaviť a optimalizovať kampane správnym smerom.

Komunikácia s klientami

S našimi klientami pravidelne komunikujeme online, alebo osobne. Komunikácia medzi nami je veľmi dôležitá, aby sme poznali podrobne Vaše ciele.

Mesačný report výsledkov

Klientom posielame pravidelne každý mesiac výsledkov, ktoré sme dosiahli.

Prečo nás klienti oslovujú?

Náš hlavný cieľ je rast našich klientov a ziskovosť

Pri dlhodobých projektoch, dokážeme vytvárať nádherný rast a zlepšovanie výsledkov.

Venalicium

Pracujeme pre malé aj veľké firmy. Uprednostňujeme iba dlhodobé spolupráce.

Dlhodobosť

Dlhodobé spolupráce sú základom úspechu

Odbornosť

Celý tím pravidelne absolvujeme odborné kurzy v oblasti online marketingu. 

Rastovosť

Zameriavame sa predovšetkým na rast a ziskovosť.

V | Všetky práva vyhradené | Venalicium.sk