Princípy spolupráce Venalicium

Naša firma kladie veľký dôraz na budovanie dlhodobých a udržateľných partnerstiev s klientami.

Vzájomná úcta, transparentnosť a rešpekt k odbornej práci sú pre nás kľúčové. Na základe týchto princípov sme definovali nasledovné pravidlá spolupráce:

1. Otvorená komunikácia:

 • Komunikujeme proaktívne, rýchlo a transparentne.
 • Odpovedáme na vaše otázky a požiadavky v rámci našich znalostí a možností.
 • Očakávame, že aj vy budete reagovať na naše návrhy, odporúčania a požiadavky, aby sme mohli úspešne spolupracovať.

2. Rešpektovanie kompetencií:

 • Platíte za naše služby, preto rešpektujte naše odborné znalosti a skúsenosti.
 • Zverte nám plne to, za čo nás platíte, a nezasahujte do našej práce počas vzájomnej spolupráce.
 • Vzájomne si dôverujeme a veríme, že každý z nás odvádza svoju prácu zodpovedne a s maximálnym nasadením.

3. Vzájomný rešpekt:

 • Vážime si každého klienta a očakávame, že sa k nám budete správať s rešpektom a férovosťou.
 • Neprijímame arogantné správanie ani jednanie z pozície sily.
 • Naša práca je náročná a zodpovedná, preto ju prosím neznepríjemňujte nevhodným správaním.

4. Včasné plnenie záväzkov:

 • Očakávame, že faktúry budú hradené včas a v súlade s dohodnutými podmienkami.
 • V prípade omeškania platby si vyhradzujeme právo uplatniť sankcie v súlade s platnou legislatívou.
 • Dodržiavanie termínov a záväzkov je pre nás kľúčové pre udržanie efektívnej spolupráce a budovanie vzájomnej dôvery.

Veríme, že tieto princípy pomôžu k budovaniu silných a produktívnych partnerstiev.

V | Všetky práva vyhradené | Venalicium.sk