👋 Správne meranie údajov v GA4

Nastavíme Vám
Google Analytics - GA4

Správne nastavenie vám pomôže získať dôležité informácie o návštevnosti a chovaní užívateľov, čo vám umožní optimalizovať vaše online stratégie a marketingové kampane.

100

Nastavených Analyticsov pre klientov

Správne nastavenie GA4 je kľúčové pre získanie relevantných údajov

Nastavenie zbierania údajov

To môže zahŕňať implementáciu sledovacieho kódu pomocou globálneho identifikátora (G-Tag) a ďalších nastavení podľa potreby.

Nastavenie udalostí (Events)

Udalosti môžu zahŕňať kliknutia na tlačidlá, vyplnenie formulárov, prekliky, prehrávanie videí atď. Správne nastavenie udalostí je kľúčové pre zber relevantných údajov o správaní užívateľov.

Konverzné sledovanie

Nastavte sledovanie konverzií pomocou udalostí alebo iných cieľov, ktoré sú pre vašu webovú stránku alebo aplikáciu relevantné. To vám umožní merať efektivitu vašich marketingových kampaní a akcií.

Správne meranie údajov

Merajte správne, aby ste mohli efektívne riadiť

01

Sledovanie prechodov medzi zariadeniami

GA4 umožňuje lepšie sledovanie prechodov užívateľov medzi rôznymi zariadeniami a platformami, čo je dôležité v dnešnej dobe, keď užívatelia často používajú viacero zariadení.

02

Predikcia chovania užívateľov

Využíva strojové učenie na predikciu chovania užívateľov a poskytuje náhľad do ich budúcich akcií na základe historických údajov

03

Lepšie porozumenie online podnikania

S GA4 získavajú webové a mobilné aplikácie komplexnejšie a užitočnejšie informácie, čo umožňuje lepšie porozumenie správania užívateľov a optimalizáciu online podnikania.

Prečo nechať trackovanie GA4 Analytics na odborníkov?

Poznáme, ktoré údaje sú dôležité a dokážeme ich správne natrackovať. Po nastavení si vieme overiť správne nastavenie, či je merenia správne.

Komplexná znalosť nástroja

Komplexná znalosť nástroja

Máme hlboké pochopenie funkcií a možností nástroja GA4, vrátane najnovších aktualizácií a najlepších postupov. Naša znalosť nám umožňuje efektívne využívať všetky dostupné funkcie pre získanie relevantných a presných analytických údajov.

Napíšte nám
Správna implementácia a konfigurácia

Správna implementácia a konfigurácia

Naša schopnosť správne konfigurovať nástroj zabezpečuje spoľahlivé sledovanie a zhromažďovanie údajov v súlade s cieľmi a potrebami vášho podnikania.

Napíšte nám
Optimalizácia a interpretácia údajov

Optimalizácia a interpretácia údajov

Dokážeme efektívne analyzovať a interpretovať získané údaje z GA4 s cieľom identifikovať trendy, odhalovať príležitosti a navrhovať konkrétne kroky na zlepšenie výkonnosti vašich webových stránok

Napíšte nám

Najčastejšie otázky ohľadom GA4?

Ak máte iné otázky, tak nás nevahájte kontaktovať.

Načo slúži GA4 Analytics ?

slúži na sledovanie a analýzu správania návštevníkov na webových stránkach a v mobilných aplikáciách. Pomáha podnikom a webovým vlastníkom získavať dôležité informácie o svojich užívateľoch, ako sú počet návštev, trvanie relácií, akcie vykonané na webe, konverzie a mnoho ďalších údajov.

Prečo nechať trackovanie GA4 na odborníkov?

Naša schopnosť správne konfigurovať nástroj zabezpečuje spoľahlivé sledovanie a zhromažďovanie údajov v súlade s cieľmi a potrebami vášho podnikania.

Čo môžem merať v Google Analytics ?

V Google Analytics môžete merať rôzne aspekty správania návštevníkov na vašej webovej stránke alebo v mobilnej aplikácii.

Čo to znamená konverzia v Analytics ? 

V Google Analytics sa konverziou myslí akcia, ktorú chcete, aby používatelia vykonali na vašej webovej stránke alebo v mobilnej aplikácii a ktorá má pre vás hodnotu.

Je Google Analytics pre web potrebný ?

Je to potrebný nástroj kvôli jeho pokročilým funkciám a schopnosti sledovať detailné správanie užívateľov. Poskytuje lepšie analytické možnosti, ako je sledovanie udalostí, predikcia chovania užívateľov a zlepšené sledovanie prechodov medzi zariadeniami.

Máte záujem o vytvorenie a nastavenie Google Analytics ?

Stačí nás kontaktovať a určite Vám pomôžeme.

V | Všetky práva vyhradené | Venalicium.sk