HomeSeo optimalizácia a linkbuilding

Seo optimalizácia a linkbuilding

Seo optimalizácia a linkbuilding

SEO (Search Engine Optimization) je proces optimalizácie webovej stránky s cieľom zlepšiť jej hodnotenie na stránkach s výsledkami vyhľadávacích nástrojov (SERP). Dá sa to dosiahnuť implementáciou rôznych on-page a off-page optimalizačných techník, ako je výskum kľúčových slov, vytváranie vysokokvalitného obsahu, vytváranie spätných odkazov a optimalizácia meta tagov. Zlepšením SEO webovej stránky môže zvýšiť jej viditeľnosť a zvýšiť návštevnosť stránky.

Kalkulácia ceny

cenu nastavíme podľa vami očákavaných výsledkov. 

Návrh kľúčových slov

podľa témy webu či dôležitosti služieb a produktov Vám ponúkneme vhodné kľúčové mutácie.

Kontrola webu

vykonáme kontrolu webu a navrhneme potrebné úpravy

Linkbuilding

tvorba spätných odkazov

Prvé výsledky našej spolupráce môžete očakávať už po 3 mesiacoch našej spolupráce

Kontaktuj Nás

    V | Všetky práva vyhradené | Venalicium.sk